15.10.2022

Hõimupäev

Vg. Eufiimi Uus †889; pskmr. Lukian †312

1Kr 15:39-45; Lk 6:1-10