16.04.2016

Akafisti laupäev.

Pühade märtrite Agape, Irene ja Hionia (304) mälestus.

Teenistus paastutrioodi järgi.

Hommikuteenistusel akafisti lugemine kõige pühama Jumalasünnitaja auks.

Kuldsuu liturgial: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.