16.12.2016

Püha prohveti Haggai (500 e.Kr) mälestus.

Üpr Johannes Keskküla † 2009. 

1Tm 4:4-8.16; Mk 9:33-41.