17.05.2013

Püha piiskopmärtri Siimeoni ja tema kaaskan-natajate (344) mälestus.

   6. tunnil: Js 41:4-14.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 17:1-9; Õp 15:20-33; 16:1-9.

   Ennepühitsetud andide liturgia.