17.06.2014

Pühade märtrite Manueli, Sabeli ja Ismaeli (362) mälestus.

   Liturgial: Rm 4:4-12; Mt 7:15-21.