18.06.2013

Pühade märtrite Leonti, Ipati ja Teoduli (70-79) mälestus.

   Liturgial: Ap 21:26-32; Jh 16:2-13.