18.06.2017

Eestimaa pühade pühapäev.

Pühade märtrite Leonti, Ipaati ja Teoduli (70-79) mälestus.

Sinodaalne liturgia Räpina Sakaria ja Eliisabeti kirikus.

1.viis.

   Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Rm 2:10-16; Mt 4:18-23.