18.08.2013

8. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite Floori ja Lauri (II) mälestus.

7. viis.

Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 1Kr 1:10-18; Mt 14:14-22.