18.08.2014

Pühade märtrite Floori ja Lauri (II) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 2:4-15; Mt 23:13-22.