19.08.2016

Püha märtri Andreas Väeülema ja tema kaaskannatajate (284-305) mälestus.

VKJ Issandamuutmine,Obinitsa ja Mehikoorma kirikute nimepüha.

   1Kr 14:26-40; Mt 21:12-14.17-20.