19.08.2023

Mr. Andreas Väeülem jkk. †284

1Kr 1:3-9; Mt 19:3-12

Vkj. Issandamuutmise p.