19.11.2016

Püha prohveti Obadja (IX e.Kr) ning püha märtri Varlaami (umb 304) mälestus.

2Kr 5:1-10; Lk 9:57-62.