20.11.2016

22. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Jumalasünnitaja templisseminemise eelpüha.

Meie vaga isa Kümnelinna Grigoori (816) ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Prokli (446-447) mälestus.

5. viis.

Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: Gl 6:11-18; Lk 12:16-21 (Luuka 9. pühapäev).