21.05-2013

Pühade apostlisarnaste suurte valitsejate keiser Konstantini (337) ja tema ema keisrinna Helena (327) mälestus. Samuti Jumalasünnitaja Vladi-miri pühakuju  vastuvõtmine (1521).

   Õhtuteenistusel paremiad apostlisarnastele:

I. 1Kn 8:22-23.27-30. II. Js 61:10-11; 62:1-5. III. Js 60:1-16.

   Liturgial apostlisarnastele: Ap 24:1-5.12-20; Jh 10:1-6.

   Teisipäevased: Ap 8:5-17; Jh 6:27-33.