Avaleht/Uncategorized/Noortelaager Orthofest 2013

Noortelaager Orthofest 2013

Eesti Õigeusu Noorte Liit tänab kõiki korraldajaid, abilisi ja osalejaid toreda noortelaagri eest!

Rahvusvahelisest laagrist võttis osa üle 50 inimese ja noori tuli kohale Venemaalt, Poolast, Soomest, Valgevenest, Prantsusmaalt ja kodust.

Meie kiriku autonoomia 90. aastapäevale pühendatud laagriga tutvustati noortele meie kirikut, selle ajalugu ja õigeusu pärandit Setumaal. Ettekandeid pidasid Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, Mesogaia ja Laureio metropoliit Nikolaos ning Värska ja Saatse preester Sakarias. Üheskoos käidi Paraskeva pühal Saatses, Piusal, Obinitsas ja Meremäel. Õpiti setu tantsu, mängiti palli ja iga riigi esindajad tutvustasid oma kultuuri läbi muusika ja mängude.

Pühapäevahommikusel liturgial Värska Püha Georgiuse kirikus kajasid laulud ja palved mitmes keeles.

Alati kipub selliste ürituste puhul aga aega napiks jääma ja seepärast loodame meiegi, et juba üsna varsti saame noorte kooskäimisi ja ühistegemisi jätkata – nii palju on veel öelda ja teha!

 

Aitäh teile!