21.06.2023

Suve algus kl. 17.58. 

Mr. Julian †305; Ikonioni pskmr. Terenti †I s.

Rm 8:2-13; Mt 10:16-22