21.11.2016

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria templisseminemine.

VKJ taevavägede koondmälestus. 

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 40:1-5.9-10.16.34-35.

II. 1Kn 7:51; 8:1.3-7.9-11.

III. Hs 43:27; 44:1-4.

   Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.

   Liturgial: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.