22.08.2017

Püha märtri Agatoniku ja tema kaaskannatajate (305-311) mälestus.

Samal päeval püha piiskopi Filareti (Gumilevski, Riia piiskop aastail 1841-1848) uinumine (1866).

2Kr 5:15-21; Mk 1:16-22.