22.09.2024

Vastupanuvõitluse päev

Sügise algus 14.44. 

13. pp. Sinope pskmr. Fooka †117;

prh. Joona †VIII s. eKr. 

4. v. HE Mk 16:1-8

1Kr 16:13-24; Lk 5:1-11