22.11.2013

Püha apostli Fiilemoni ja tema kaaskannatajate (I) mälestus.

   Liturgial: Kl 4:10-18; Lk 19:12-28.