23.03.2016

Püha vagamärtri Nikoni ja koos temaga kannatanud õpilaste (251) mälestus.

Samuti Illüüria püha märtri Liidia (117-138) mälestus.

  1. tunnil: Js 5:16-25.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 4:16-26; Õp 5:15-23; 6:1-3.

   Ennepühitsetud andide liturgia.