23.03.2017

Püha vagamärtri Nikoni ja koos temaga kannatanud õpilaste (251) mälestus.

Samuti Illüüria püha märtri Liidia (117-138) mälestus.

6. tunnil: Js 28:14-22.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 10:32; 11:1-9; Õp 13:20-26; 14:1-6.