23.04.2013

Püha, aulise ja ülikiidetud suurmärtri Georgi Võidukandja (Jüri, 303) mälestus. 

Hommikuevangeelium suurmärtrile: Lk 12:2-12.
6. tunnil: Js 49:6-10. Õhtul: 1Ms 31:3-16; Õp 21:3-21.
Suurmärtrile: Ap 12:1-11; Jh 15:17 – 16:2.
Ennepühitsetud andide liturgia.