23.04.2014

Helge nädala kolmapäev.

Püha suurmärtri Georgi Võidukandja (Jüri, 303) mälestus.

Samuti Rooma püha märterkeisrinna Aleksandra (303) mälestus.

Õhtuteenistusel paremiad suurmärtrile:

I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium suurmärtrile: Lk 12:2-12.

   Liturgial: Ap 2:22-36; Jh 1:35-51.

   Suurmärtrile: Ap 12:1-11; Jh 15:17 – 16:2.