23.04.2017

 

Apostel Tooma pühapäev. Antipaasa.

Püha suurmärtri Georgi Võidukandja (Jüri, 303) mälestus.

Samuti Rooma püha märterkeisrinna Aleksandra (303) mälestus.

Jõõpre Georgi kiriku nimepüha.

Jüripäev. Veteranipäev.

   Teenistus õietrioodi ja kuuraamatu järgi.

   Õhtuteenistusel suurmärtri paremiad:

I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 4:7-15.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

Liturgial: Ap 5:12-20; Jh 20:19-31.

Pühale Georgile: Ap 12:1-11; Jh 20:19-31.