23.07.2017

7. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite Trofimi ja Teofili ning nende kaaskannatajate (284-305) mälestus.

6. viis.

Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: Rm 15:1-7; Mt 9:27-35.