23.08.2013

Jumalasünniaja uinumise püha lõpetus. Püha märtri Luppi (umb 306) mälestus.

Samuti Lyoni püha piiskopmärtri Irinei (202) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 15:26-40; Mt 21:12-14.17-20.