23.08.2015

12. pühapäev pärast kolmainupüha.

Jumalasünniaja uinumise püha lõpetus.

Püha märtri Luppi (umb 306) mälestus.

Ja Lyoni püha piiskopmärtri Irinei (202) mälestus.

   3. viis. Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: 1Kr 15:1-11; Mt 19:16-26.