24.06.2015

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimine.

Õhtuteenistusel paremiad Eelkäija sündimisele:

I. 1Ms 17:15-17.19; 18:11-14; 21:1-2.4-8.

II. Km 13:2-8.13-14.17-18.21.

III. Js 40:1-3.9; 41:17-18; 45:8; 48:20-21; 54:1.

Hommikuevangeelium: Lk 1:24-25.57-68.76.80.

   Liturgial: Rm 13:12 – 14:4; Lk 1:5-25.57-68.76.80.