25.01.2015

Sakkeuse pühapäev.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Grigoori Jumalasõnaõpetaja (389) mälestus.

   8. viis.

Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

Liturgial: 1Tm 4:9-15; Lk 19:1-10 (XV Luuka pühapäev).

   Pühale isale: 1Kr 12:7-11; Jh 10:9-16.