25.01.2016

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Grigoori Jumalasõnaõpetaja (389) mälestus.

Jk 2:14-26; Mk 10:46-52.

   Kui on Jumalasõnaõpetaja teenistus: 1Kr 12:7-11; Jh 10:9-16.