25.01.2019

Paavlipäev.

Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390.

Hb 11:8,11-16; Mk 9:33-41.