25.01.2022

Paavlipäev

Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390

Hb 12:25-26, 13:22-25; Mk 10:2-12