25.11.2016

Jumalasünnitaja templisseminemise püha lõpetus.

Pühade piiskopmärtrite Rooma paavsti Klementi (101) ja Aleksandria ülempiiskopi Peetri (311) mälestus.

1Ts 2:14-19; Lk 19:12-28.