26.09.2014

Püha ja aulise apostli ja evangelisti Johannes Jumalasõnaõpetaja uinumine (II saj algus).

Õhtuteenistusel paremiad evangelistile:

I. 1Jh 3:21 – 4:6. II. 1Jh 4:11-16.III. 1Jh 4:19 – 5:5.

Hommikuevangeelium: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 1Jh 4:12-19; Jh 19:25-27; 21:24-25.