26.12.2015

Laupäev pärast Kristuse sündimist.

Kõige pühama Jumalasünnitaja koondmälestus. Sardese püha piiskopmärtri Eufiimi (umb 840) mälestus.

Samal päeval Rakvere püha preestermärtri Sergei (Florinski, 1918) mälestus.

   Liturgial Kristuse sündimise järgse laupäeva lugemised:

1Tm 6:11-16; Mt 12:15-21.

   Jumalasünnitajale: Hb 2:11-18; Mt 2:13-23.