27.03.2015

Tessaloonika püha märtri Matrona (III-IV) mälestus.

   6. tunnil: Js 45:11-17.

Õhtuteenistusel: 1Ms 22:1-18; Õp 17:17-28; 18:1-5.

Ennepühitsetud andide liturgia.