26.06.2016

Kõigi pühade pühapäev.

Meie vaga isa Tessaloonika Taaveti (VI) mälestus.

Jumalasünnitaja Tihvini pühakuju (1383).

   Teenistus õietrioodi järgi.

8. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3.

   Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Hb 11:33 – 12:2; Mt 10:32-33.37-38; 19:27-30.