28.04.2013

Issanda Jeruusalemma minemise ehk Palmipuude püha.

Pühade apostlite Jaasoni ja Sosipatri mälestus.

   Kogu teenistus Paastutrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 49:1-2.8-12. II. Sf 3:14-19. III. Sk 9:9-15.

Hommikuevangeelium: Mt 21:1-11.15-17.

   Johannes Kuldsuu liturgial: Fl 4:4-9; Jh 12:1-18.