28.06.2013

Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese säilmete toomine (412). Samuti meie vagade isade Valamo imetegijate Sergei ja Hermani (X) mälestus.

   Liturgial: Rm 2:14-29; Mt 5:33-41.