28.06.2015

4. pühapäev pärast kolmainupüha. Petseri vagade isade Marki (XV) ja Joona (1480), vaga ema Vassa (1473), vagamärtrite Korniili (1570) ja Vassiani (1570), samuti vagade isade Dorotei (1622) ja Laasari (1824) koondmälestus.

Meie vagade isade Valamo imetegijate Sergei ja Hermani (X) mälestus

Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) säilmete toomine (412).

3. viis.

Õhtuteenistusel paremiad vagadele:

I. Trk 3:1-9. II. Trk 5:15-24; 6:1-3. III. Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Rm 6:18-23; Mt 8:5-13.

   Ja vagadele: Gl 5:22 – 6:2; Lk 6:17-23.