28.07.2016

Pühade apostlite ja diakonite Prohhori, Nikanori, Tiimoni ja Parmena (I) mälestus.

1Kr 3:18-23; Mt 13:36-43.