29.08.2013

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumise mälestus.

   Õhtuteenistusel paremiad Eelkäijale:

I. Js 40:1-3.9; 41:17-18; 45:8; 48:20-21; 54:1.

II. Ml 3:1; Mk 1:2; Ml 3:1-3.5-7.12.18.17; 4:4-6.

III. Trk 4:7.16-17.19-20; 5:1-7.

   Hommikuevangeelium: Mt 14:1-13.

   Liturgial: Ap 13:25-32; Mk 6:14-30.