30.11.2014

25. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha ja aulise apostli Andreas Esmakutsutu (62) mälestus.

   8. viis.

Õhtuteenistusel paremiad apostlile:

I. 1Pt 1:1 – 2:6. II. 1Pt 2:21 – 3:9. III. 1Pt 4:1-11.

   Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Ef 4:1-6; Lk 18:18-27 (XIII. Luuka pühapäev).

   Apostlile: 1Kr 4:9-16; Jh 1:35-51.