31.10.2014

Pühade apostlite Stakise, Apelli, Ampli, Urbani, Narkissi ja Aristovuli (I) mälestus.

Ja püha märtri Epimahhi (umb 250) mälestus.

   Liturgial: Kl 2:1-7; Lk 11:23-26.