Luhamaa Pühavaimu kogudus

LUHAMAA PÜHAVAIMU KOGUDUS

Endistel aegadel avati uusi kogudusi peaasjalikult kiriku keskvalitsuse korraldusel. Luhamaa apostlik-õigeusu kogudus on aga asutatud rahva soovil. Metropoliit õnnistas uue koguduse asutamist ja kohalikud tegelased asusid tegutsema.
14.07.1929  pandi Luhamaa kirikule nurgakivi. Ületada tuli kõiksugu raskusi ja takistusi, mis uue kiriku ehitusega seotud olid – organiseerida korjandusi ehituse rahastamiseks, mitu korda pöörduti ka riigivanema poole ja leiti alati toetust.
Esialgu oli kavas ehitada ainult väike palvemaja, aga kuna heade inimeste, teiste koguduste, seltside, asutuste ja Eesti valitsuse toetusel kogunes annetusi ja ehitusmaterjali rohkem kui loodeti, siis otsustati ette võtta korraliku kiriku ehitus.
Suure töö tulemusena kerkiski kõrgele künkale vana Riia-Pihkva kivitee äärde  Luhamaa kirik. Pärast jaanipäeva, 26.06.1932  toimus Luhamaa Pühavaimu apostlik-õigeusu kiriku pühitsemine metropoliit Aleksandri poolt.

Koguduses teeninud vaimulikud:

Kõiv Jakob                        oli koguduse esimene eestlasest preester

Samon Sergei 

Brantman Georgi

Tamm/Veretinski Peeter 

Bežanitski Boris  

Sokolov (Paul) Pavel 

Hiiesalu Vambola

Ustav Karp 

Sarv (Jakob)Laatsar

Kiirats Jakob

Koger Nikolai

Kuldmäe Joann 

Mölter Jakob

Lellep Nikolai

Hopjorski Aleksander

Niitvägi Herodion

Uibo Peeter

 

Kontakt :
Luhamaa, Misso vald, 65011 Võrumaa
Preester Peeter Uibo
mob: +372 515 9766

Preester Herodion Niitvägi
mob: +372 510 9623

Kontaktisik: Malle Künnapuu
mob: +372 537 35553

EAÕK Luhamaa Pühavaimu kogudus
a/a EE382200221035628728