Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Antsla-Kraavi prohvet Eelija kogudus

Antsla-Kraavi prohvet Eelija kogudus

Antsla-Kraavi prohvet Eelija kirik

Kirik ehitati õigeusu kogudusele 1895 ja pühitseti prohvet Eelijale. Ehitus läks maksma 9000 rubla.
Õigeusu koguduse tegevus lõpetati 1986 Antsla vallavolikogu otsusega anti Kraavi kirik 1994  ning kiriku kõrvalhoone 1996 Urvaste luteri kogudusele abikirikuks, see ei puudutanud aga hoonetealust maad. 2011 läks kirik tagasi EAÕK omandisse.

Surnuaias asub preestermärter Johannes Kraavi haud.

Püha preestermärter Johannes, palu Jumalat meie eest!

Koguduses teeninud vaimulikud:

Solovski Joann                                1847-1851                 oli koguduse esimene preester

Poletajev Aleksander                     1851-1852

Lebedev Sergei                                1852-1855

Kolon Joann                                     1855-1879

Kolon Georg                                     1879-1883

Lebedev Nikolai                              1883-1883

Bežanitski Vladimir                        1884-1895

Kolokolov Joann                             1895-1896

Ramul Martin                                  1896-1919

Melts Joann                                      1919-1919

Vahter Mihail                                   1920

Ustav Karp                                        1920-1928

Randvere (Rõbakov) Joann          1928-1932

Nikolski (Rand) Nikolai                 1932-1934

Kolon Paul (Paulus)                        1935

Tapp Mihail                                      1935

Sokolov Paul                                     1935-1936

Kraav Joann                                     1936-1941

Vaher Joann                                     1941

Anton Aleksander                           1941

Melts Joann                                     1942

Raag Nikolai                                    1942-1944

Ruus Augustin                                 1944-1946; 1946-1947

Hörberg Viktor                                1947-1948

Bežanitski Nikolai                          1948-1951

Mölter Jakob                                   1951-1957

Randvere (Rõbakov)Joann          1957-1958

Anton Aleksander                           1958-1963

Randvere (Rõbakov)Joann          1964-1965

Must Arkadi                                     1965-1975

Lellep Nikolai                                  1974-1982; 1983-1996

Kaus Konstantin                             1982-1983

Uibo Peeter

 

Kontaktid:

Kogudust hooldab:
Preester: Peeter Uibo
mob: +372 515 9766, e-post: peeter@eoc.ee

Info teenistuste  ja talituste (matused, ristimised jne) kohta: Isa  Peeter +372 515 9766