Laatre Pühavaimu kogudus

LAATRE PÜHAVAIMU KIRIK

Ehitamise aeg: 1866–1869

Pühitsemine: 1869

Ajaloost: Sangaste piirkonna õigeusu ajalugu ulatub juba 1841, mil Väätsa talu peremees Mats Saks Sangaste vallast Mäekülast, Ants Must Laukülast ja Kaga Rein Pühajärvelt võtsid 1841  ette jalgsiteekonna Riiga õigeusu piiskop Irinarhi (Popovi) juurde, et õigeusku astuda. Koju naastes sattusid nad luterlastest mõisnike tagakiusu alla, Ants põgenes Pihkvasse, Mats varjas end mõisa rehes ja Rein vangistati ning peksti mõisniku käsul surnuks.

Laatre lähistel asuvas Sangastes loodi õigeusu kogudus 1846, mil kogudusega liitus 3152 inimest ja koguduse teenistusi peeti ajutiseks „kirikuks” ehitatud väikeses (10 × 8 m) vundamendita majakeses Sangaste vallas Mäekülas (ehitusmaterjali maja tarbeks andis Sangaste mõisa omanik von Berg). Kellatorni sel pigem heinaküüni meenutaval hoonel polnud, kolm kella rippusid tulpade otsas. 1847  oli koguduses 4530 liiget. 1848  jaotati Sangaste kogudus Ilmjärve ja Laatre koguduseks.
Esimesed Laatre koguduse jumalateenistused peeti Laatre mõisa vanas linnaserehes. Edaspidi üüriti jumalateenistuseks vana kuur, mis oli pisike, tuult läbi laskev madal hoone soo ääres, kuhu sügisel ja kevadel oli raske pääseda. Uue telliskividest kiriku ehitamist alustati 1866  ja kirik õnnistati 1869. Esialgu koguduse liikmete arv kasvas, jõudes 1898  3383-ni. 1938  oli kogudusel 2978 liiget. 1937  toimus kiriku kapitaalremont. 1946–1973 oli kogudusel oma preester Arkadi Must ja seejärel
kuni 1983  vaimuliku asetäitjad. 1983  nõudis kohaliku sovhoosi juhtkond kiriku sulgemist ja kogudus likvideeriti 1984. Kiriku sisustus viidi Valga peakirikusse. Praegu on Laatre õigeusu kirik halvas seisus, sest seda pole remonditud. Kogudust ei ole, kiriku hooldajaks on pr Miikael Raissar. Mõnesaja meetri kaugusel asub Laatre luteri kirik. Kirik asub Laatre alevikus Valgamaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud vaimulikud:

Uberski Ilja                                                  oli koguduse esimene preester

Aleksinski Feodor 

Pokrovski Pavel 

Troitski Aleksei

Azelitski Sergei 

Panovski Mihail 

Teppo Joann 

Täht Vitali 

Kokla Nikolai 

Kadak Augustin 

Pikkat Joann 

Must Arkadi

Savin Valentin

Tarkmees Aleksander 

Savin Valentin

Raissar Miikael

 

Kontakt:
Laatre alevik, Tõlliste vald, Valgamaa
Praost preester Miikael Raissar
mob: +372 5332 9714