Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Obinitsa Issanda Muutmise kogudus

Obinitsa Issanda Muutmise kogudus

Obinitsa Issanda muutmise kirik 04 - Preester August Kaljukosk - F MV

OBINITSA ISSANDA MUUTMISE KOGUDUS

Kunagise Obinitsa kool-kiriku ehitust alustati aastal 1897, pühitseti 1904. Baltimaades ainulaadne kool-kirik oli puust kahekorruseline kellatorniga hoone. 1950 suleti kirik, hoone anti kasutada koolile.

Kogudusele anti uue kiriku rajamiseks üks hektari maad ja kaks vana mahajäetud hoonet. Obinitsa uus kirik asub Obinitsast Piusale viiva maantee ääres surnuaia kõrval. Nõukogude võimu ajal selline tegevus oli põhjendatud sellega, et vastavalt leninlikule dekreedile tuleb kool kirikust lahutada ning koguduselt võtta kooli tarbeks kirikuhoone. Selline tegevus põhines toonase Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe Arnold Veimeri kirjalikul korraldusel Meremäe valla täitevkomitee esimehele.

1950  alustas kohalik preester Vilemon Talomees vaatamata takistustele kohaliku kogukonna toetusel uue kiriku ehitamist. Algul töötas preester üksinda, hiljem liitusid tema initsiatiivil ja palvel ka koguduse liikmed. 1951 tehti palju takistusi häirimaks kiriku ehitust. Kiriku ehitust ei toetanud ka Võru maakonna praostkond, nemad tegelesid Meeksi kiriku ehitamisega. 09.01.1952 alustati takistustest hoolimata kiriku sisekujundamisega. Valga kirik andis Obinitsa kogudusele üle Tõrva kiriku varad (kirikukell, ikoonid, kroonlühter, küünlajalad, altar, preestri teenistusriided). Palju annetasid (ehitusmaterjale) kiriku ehitusele kohalikud talumehed, palka ei olnud meestele kuskilt maksta. Toetas ka Eesti Piiskopkond. 15.06.1952  pühitseti sisse tellinguis kirik. Obinitsa Apostliku Õigeusu kiriku pühitses Tallinna piiskop Roman Issanda Muutmise auks.

27.10.1953  andis piiskop Roman Vilemon Talomehele tänukirja, et ta on ennastsalgavalt ja ohvrimeelselt rakendanud kõik oskused, parima tahte ning tööjõu Obinitsa kogudusele uue nägusa kiriku ja kõrvalhoonetega preestrimaja ehitamiseks. Tema tööd on õiglaselt hinnanud ka Püha patriarh, kes teda autasustas paalitsa (vaimulik mõõk) kandmise õigusega.

Kiriku kõrval asub Obinitsa surnuaed.

Koguduses teeninud vaimulikud:

Muraveiski Polikarp                         oli koguduse esimene preester

Raag Nikolai

Vahter Mihail

Tamm-Veretinski Peeter

Randvere-Rõbakov Joann 

Bežanitski Boris 

Talomees William (Vilemon) 

Aim Simeon 

Ivask Viktor

 

Kontakt:

Meremäe vald, 65301 Võrumaa
Praost ülempreester Viktor Ivask
mob: +372 514 0322
Kontaktisik: Guuri Piholaan
tel: +372 532 67546