Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Tartu Pühade Aleksandrite kogudus

Tartu Pühade Aleksandrite kogudus

KARLOVA PÜHA ALEKSANDRI KIRIK

Tartu Aleksander Nevski kogudusele pandi algus 30.08.1913,  kui asutajad-liikmed 250 allkirjaga esitasid sellekohase palvekirja Riia ja Miitavi ülempiiskop Joannile.
Ülempiiskop Joann andis sellele ettevõtmisele oma õnnistuse ja määras preester Anton Laar’i 26.10.1913  Penuja kogudusest Võnnu-Kärsa koguduse preestriks, elukohaga Tartus ja ülesandega korraldada uue koguduse rajamist ja korjata raha uue väärika kiriku ehitamiseks Tartu Karlova eeslinna.
17.04.1914  tuligi ülempiiskop Joannilt luba nr 1345 ja õnnistus kiriku ehitusega alata. Sama aasta 27.05, nelipüha kolmandal päeval, toimus kirikule nurgakivi panek ülempiiskop Joanni osavõtul.
Vaatamata raskustele edenesid kiriku ehitustööd siiski nii jõudsasti, et 1914 sügiseks sai alumine kirik niikaugele valmis, et seda võidi tarvitamiseks sisse pühitseda.
Alumise kiriku peaaltar “Jumalaema Kaitsmise” auks pühitseti ülempiiskop Joanni poolt sisse 21.11.1914. Teine kõrvalaltar “Saarovi imeteotegija püha Serafimi” auks pühitseti ülempiiskop Joanni poolt sama aasta 02.12.
Tartu Aleksandri kiriku juure kujunes välja 2 pihtkonda – eesti ja vene pihtkond ja sellepärast korraldati jumalateenistused eraldi eesti ja slaavi keeles.
1915.08. olid kiriku ehitustööd lõppenud ja septembri algul võttis ehituskomitee ka ehituse vastu.
Ülemise kiriku pühitsemine ülempiiskop Joanni poolt toimus sama aasta 26.09. Ülemises kirikus pühitseti põhjapoolne kõrvalaltar “Suurvürstinna Olga” auks.

Preester Vadim Rebase

Loe lisaks diakon Toomas Eriksoni bakalaureusetööd “Tartu Aleksandri(te) õigeusu kiriku ja koguduse ajalugu aastatel 1913–1940”

Tartu Ülikool 2014

Koguduses teeninud preestrid:

Laar Anton                                  oli koguduse esimene preester

Kokla Konstantin

Tiisik Karp

Envere-Entson Joann 

Venesaar Martin

Envere-Entson Joann 

Laar Anton

Järvits Miron 

Vaher Joann 

Bleive Teodor 

Juurma Dioskor

Envere-Entson Joann 

Järvits Miron 

Herman Aleksei 

Sarv Jakob ( Laatsar)

Envere-Entson Joann 

Ümarik Joann 

Laas Afrat

Rebase Vadim

Kakko, Johannes

Koguduses teeninud diakonid:

Perfiljev Konstantin               oli koguduse esimene diakon

Hindov Nikolai    

Tammiko Alfons 

Lellep Nikolai 

Erikson Toomas

Vassel Timoteus

Vadim Rebase

 

Kontakt:
Sõbra tn 19 a, 50107 Tartu

Preester Johannes Kakko
mob: +372 5344 7713

Kontaktisik: Kirikuvanem pr. Marina Merike Naisson,
mob 5333 1305

Koguduse konto: EE872200221072401128 Swedbank